Navrhněte titul k digitalizaci

Spořitelní a záložní spolek pro Boršov a okolí, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením, zve Vás ke své jubilejní valné hromadě, dne 1. května 1929


Jihočeská vědecká knihovna dlouhodobě digitalizuje významné regionální tituly. Ve fondu máme velké množství zajímavých publikací, které mohou být digitalizovány a následně zveřejněny. Pokud nám tuto knihu doporučíte, můžeme ji digitalizovat přednostně.


Zaměstnanci knihovny zkontrolují, zda svazek již nebyl zdigitalizován v jiné knihovně a rovněž posoudí jeho fyzický stav. Pokud usoudí, že svazek je vhodný k digitalizaci, předají ho do digitalizační linky a zpřístupní čtenářům.
Zpracované svazky jsou poté zveřejňovány v digitální knihovně na https://kramerius.cbvk.cz.
O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem.

Pozn:
Kapacita linky je omezena. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo k optimalizaci pořadí digitalizace doporučených titulů.
Z důvodu omezení daném autorským zákonem může knihovna vzdáleně zpřístupnit pouze tituly starší než 70 let od data vydáni.